Ачык Коом Фондунун Институттары

Джордж Сорос өзүнүн биринчи фондун – Ачык Коом Фондун Нью-Йоркто 1979-жылы түптөгөн, кийинчерээк ал фонд Ачык Коом Институттары деген атка которулган. Соростун Европадагы биринчи фонду – «Сорос-Венгрия» Фонду 1984-жылы ачылган.

Азыркы учурда Ачык Коом Институттарынын тармактары дүйнөнүн 60 өлкөсүндө иш алып барат. Ачык Коом Институтунун ишмердүүлүгүнүн эӊ маанилүү багыттарынын бири демократиялык мамлекеттин ажырагыс бөлүгү болгон коомдук саясатты калыптандыруу жана өнүктүрүү болуп саналат. «Сорос-Кыргызстан» Фонду коомдук саясат институттарын Кыргызстанда биринчилерден болуп өнүктүрүүдө жана жайылтууда.

Сорос фонддорунун тармактары укукту, билим берүүнү, коомдук саламаттыкты сактоону жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорго колдоо көрсөтөт. Ошондой эле, Сорос фонддорунун ишмердүүлүгү коррупцияга жана адам укуктарын бузууга каршы күрөшүүгө багытталган.

Нью-Йорк – Ачык Коом Институту Будапешт – Ачык Коом Институту туунду уюму менен биргеликте административдик, каржылык жана техникалык колдоону камсыз кылуу аркылуу жалпы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган тармактык программаларды түзүүгө көмөк көрсөтөт. Соростун белгилүү бир фондунун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат төмөндө берилген.

Албания: Open Society Foundation for Albania

Армения: Open Society Institute Assistance Foundation-Armenia

Болгария: Open Society Institute-Sofia

Босния жана ГерцеговинаOpen Society Fund-Bosnia and Herzegovina

Великобритания: Open Society Foundation-London, E-mail: OSF-London@osf-eu.org

Венгрия: Soros Foundation-Hungary

Чыгыш Африка: Open Society Initiative for East Africa

Гаити: Fondation Connaissance et Liberte

Гватемала: Fundacion Soros-GuatemalaE-mail: fsg@soros.org.gt

Грузия: Open Society Georgia Foundation

Батыш АфрикаOpen Society Initiative for West Africa

Казакстан: Soros Foundation-Kazakhstan

Косово: Kosovо Foundation for Open Society, E-mail: office@kfos.org

Кыргызстан: Soros Foundation-Kyrgyzstan

Латвия: Soros Foundation-Latvia

Литва: Open Society Fund-Lithuania

Македония: Foundation Open Society Institute-Macedonia

Молдова: Soros Foundation-Moldova

Монголия: Mongolian Open Society Forum

Монтенегро: Foundation Open Society Institute-Representative Office Montenegro

Польша: Stefan Batory Foundation

Румыния: Open Society Foundation-Romania

Сербия: Fund for an Open Society-Serbia

Словакия: Open Society Foundation-Bratislava

Таджикистан: Open Society Institute Assistance Foundation-Tajikistan, E-mail: zuhra.halimova@osi.tajik.net

Турция: Open Society Institute Assistance Foundation-Turkey

Украина: International Renaissance Foundation

Чеш РеспубликасыOpen Society Fund-Prague

Эстония: Open Estonia Foundation

Туштук АфрикаOpen Society Initiative for Southern Africa