“Бюджеттик адвокация мектеби” тренинги боюнча жыйынтыктар

2017-жылдын октябрь айынын аягында бир жумалык “Бюджеттик адвокация мектеби” тренинги болуп өттү. Тренинг «Сорос-Кыргызстан» Фонду жана Украинанын эл аралык «Відродження» Фонду менен биргеликте уюштурулган. Тренингте ВИЧ/СПИДдин жана кургак учуктун алдын алуу тармагында иштеген жергиликтүү бейөкмөт уюмдардан 25 өкүлү катышты. Тренингдин жүрүшүндө катышуучулар бюджеттик адвокациянын негиздери жана аспаптары, медиа-кампанияларды өткөрүү ыкмалары, ошондой эле Европа жана Борбор Азия аймагынан бюджеттик адвокация долбоорлорунун ийгиликтүү мисалдары менен таанышты.

Кийинки кадамдардын бири 2018-жылдан баштап өлкөнүн ар кайсы аймактарында бюджеттик адвокация долбоорлорлорун ишке киргизүү максатында катышуучулардын мини-гранттарын колдоо.

Ошондой эле, тренингдин жыйынтыгы боюнча ар түрдүү сектордон бейөкмөттүк уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен бюджеттик адвокация боюнча окутууларын жыл сайын өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынды.

АКЫРКЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

Жаңылыктар

#DATAсреда
18.09.2018

Жаңылыктар, ЖМК-ны колдоо, Сынактар, Сынактар

СЫНАК: ММКнын аудитория менен өз ара иш алып баруу ыкмаларына колдоо көрсөтүү
13.09.2018

Жаңылыктар

Пилоттук мектептердин мугалимдери үчүн информатика боюнча семинар
11.09.2018