Сапардык гранттар

«Сорос–Кыргызстан» Фондунун сапардык гранттары конкурсу жөнүндө жобо

Сапардык гранттар программасы СКФнын жана башка коомдук ишмердүүлүк чөйрөлөрдүн артыкчылыктуу программалык багыттары боюнча эл аралык конференцияларга, семинарларга, форумдарга жана башка иш-чараларга катышуу мүмкүндүгүн берүү жолу менен жарандардын кесиптик жана эксперттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга көмөктөшүүгө багытталган.

Сапардык гранттарды алган катышуучулардан күтүлгөн натыйжалар:

  • Ар түрдүү тармактардын адистеринин кесиптик деңгээлдеринин өсүшү;
  • Өзүнүн ишсмердүүлүк чөйрөсүндө эл аралык тажрыйба алган квалификациялуу адистердин өсүүсү;
  • Чечимдин жаңы ыкмаларын издөө жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча изденүүчүлөр менен өнөктөнштөрдүн өз ара иштешүүлөрү;
  • Изденүүчүлөр алган билимдери жана тажрыйбалары менен кесиптештерине бөлүшүүсү;
  • Кыргызстандын аймактарынын адистеринин кесиптик деңгээлдеринин жогорулашы.

Конкурстун шарттары:

Сапардык гранттар СКФнын жана башка коомдук ишмердүүлүк чөйрөлөрдүн артыкчылыктуу программалык багыттары боюнча эл аралык конференцияларга, семинарларга, форумдарга жана башка иш-чараларга арыз ээси жөнүндө жолго чыгуу гранты болжолдонгон учурда авиабилеттин наркын жабуу үчүн берилет.

Сапардык гранттар окуучулар жана студенттер үчүн эл аралык илимий жана билим берүүчү олимпиадаларга катышууга, артисттерге искусство жана маданият боюнча эл аралык иш-чараларга катышуу үчүн, эл аралык жана аймактык конференцияларга ДМЧАлардын катышуучулары үчүн дагы бөлүнүп берилет.

Сапардык гранттар Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн гана берилет.

КӨНҮҢ БУРУҢУЗДАР! Сапардык гранттар саясий, диний, спорттук, туристтик иш-чараларга катышууга; жекече, узак (4 айдан узак), жеке чакыруу боюнча сапарларга, ЖОЖдордо окуу болжолдонгон сапарларга бөлүнбөйт. Ушул программанын алкагында транспорттук чыгымдар гана каржыланат (авиабилеттерди сатып алуу). Калган бардык чыгымдарды, (виза алуу, жашоо, тамактануу ж.б.) иш-чараны уюштуруучулар, башка демөөрчүлөр, же грант алуучу өзү төлөйт. Алдын ала сатып алынган авиабилеттердин чыгымын Фонд төлөп бербейт. Колдонгон арыздар боюнча кийин Фонд авиабилетти өзу сатып алат. Авиалинияны жана билеттин классын Фонд өзу тандап алат.

Мөөнөтү 2018-жылдын 31-декабрынан кеч эмес сапарлар каржыланат.

Сапардык грантка өтүнмөнү кантип берүү керек?

Сапардын грантка арыз онлайн каттоо системасы аркылуу гана толтурулат.

Арыздар күн мурунтан жана иш-чара башталганга чейин 40 күндөн кеч эмес кабыл алынат.

Арыз берүү үчүн электрондук түрдө төмөнкү документтерди даярдоо керек:

  • Арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү (ID жана акыркы үч жыл ичиндеги бардык визаларынын көчүрмөлөрү менен чет өлкөгө баруу үчүн берилген паспорт);
  • Резюме/СV;
  • Арыз ээсинин аты-жөнүн көрсөтүү менен иш-чарага расмий чакыруу;
  • Иш-чаранын расмий программасы;
  • 1-2 беттен ашпаган иш-чарада окуй турган докладдын кыскача тезистери.

Маанилүү! Жогоруда көрсөтүлгөн документтерди файл тибине ылайык атоо керек. Ошондой эле файлдын аталышы латын тамгаларын пайдалануу менен өтүнмө ээсинин аты-жөнүн камтышы керек. Мисалы: ID паспорттун көчүрмөсү “ID_Osmonov”, арыз ээсинин резюмеси “Rezume_Osmonov”, расмий чакыруу «Priglashenie_Osmonov». Ар бир файл 2 Мб көлөмдөн ашпашы керек.

Сапардык грантка арыз онлайн гана толтурулат. Арыз толтурулгандан кийин файлды басып чыгарып, кол коюп жана кагаз көчүрмөсүн документтер берилгенден кийин 3 жумушчу күндөн кеч эмес “Сорос-Кыргызстан” Фондунун офисине берүү керек. Кол коюлган арыз кагаз көчүрмөсүз кароого кабыл алынбайт.

Арыздар 2-жумадан 4-жумага ичинде каралышы мумкун. Арыз боюнча чечим кабыл алынгандан кийин Фонд имейл аркылуу тез түрүндө жооп берет.

Арыздагы суроолорго мурдатан жоопторду жана бардык керектүү документтерди даярдоо менен арызды толтурууну сунуштайбыз. Арызды толтуруу боюнча сессия сакталбайт.

Арыздар конкурстук негизде каралат, кайтарылып берилбейт жана рецензияланбайт.

Толук эмес арыздар кабыл алынбайт жана каралбайт.

САПАРДЫК ГРАНТКА ӨТҮНМӨ БЕРҮҮ

Бардык суроолор боюнча «Сорос-Кыргызстан» Фондунун офисине 720040, Бишкек ш., Логвиненко көч., 55 А дарегине кайрылсаңыздар болот.

Байланышуучу жак – Турарова Назира.

E-mail nazira@soros.kg

тел. (312) 66-34-75 (ички 131)

Сизди кызыктыруу мүмкүн

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Иликтөө долбоорлорун ишке ашыруу боюнча кичи гранттардын кезектеги конкурсунун 2-этабы жарыяланды
14.03.2019

Ачык билим берүү ресурстары, Ачык маалыматтары, Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Сынак: Жарандык технологияларды (civic tech) өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду колдоо боюнча инновациялык фонд
1.02.2019

YAF (жаштар демилгелерин колдоо Фонду), Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

2019-ЖЫЛГА ЖАШТАР ҮЧҮН ЖЕКЕ КИЧИ-ГРАНТТАР
1.02.2019