Фонд жөнүндө

Биз кимбиз
«Сорос-Кыргызстан» Фонду (ФСК) – эл аралык өкмөттүк эмес жеке уюм – коомдук институттар-
ды өнүктүрүүгө жана коомдук жашоонун бардык чөйрөлөрүндөгү демилгелерге колдоо көрсөтүү
аркылуу Кыргыз Республикасында ачык коомду орнотуу үчүн бардык шарттарды түзүүгө умтулат.
Ачык коом төмөндөгү мааниде колдонулат: жашоонун бардык чөйрөсүндөгү эркиндик жана
ой-пикирлердин ар түрдүүлүгү; өнүккөн укуктук мамлекет; социумдун бардык мүчөлөрү үчүн
өнүктүрүүгө бирдей катышуу мүмкүнчүлүктөрү.

Дүйнөлүк алкактагы финансист жана дүйнөгө белгилүү филантроп Джордж Сорос жетектеген Ачык коом Институту (Open Society Institute) Фонддун негиздөөчүсү болуп эсептелет. Фонд дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү улуттук Сорос фонддору кирген эл аралык тармактын бир бөлүгү болуп саналат. Фонд өз ишмердүүлүгүн өлкөбүздө 1993-жылы баштап, Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинен каттоодон өткөндөгү тууралуу күбөлүгүн 1995-жылдын аягында алган.

Өз ишмердүүлүгүн баштагандан бери «Сорос-Кыргызстан» Фонду укуктук, билим берүүчүлүк жана экономикалык реформалар, массалык маалымат каражаттарын, өкмөттүк эмес уюмдарын жана академиялык чөйрөлөрдү колдоо, коомдук саясат, саламаттык сактоо, маданият боюнча ар түрдүү чөйрөлөрдөгү жарандык демилгелерге көмөк көрсөтүп келе жатат. Жогорудагы демилгелерди каржылоо үчүн ФСК тарабынан өлкөгө
кайтарылгыс 79 миллиондон ашык доллар келип түшкөн.

Биз кайсы багыттарда иштейбиз
2014-жылдын башында “Сорос-Кыргызстан” Фонду 2014–2017-жылдарга стратегияны ишке
ашырууга киришет. Жаңы стратегия фонддун салттуу багыттарын – адам укуктарын, коомдук
саламаттык сактоону, маалыматка жетүүнү, кен казып жана энергетика тармактарындагы айкын-
дуулукту жана социалдык өзгөрүүлөргө жаштарды тартууну камтыйт. Тең укуктуулук, акыйкаттык жана айкындуулук “Сорос-Кыргызстан” Фондунун негизги артыкчы лыктары болуп саналат. Стратегиянын алкагында бул үч тема негизги максатты түзөт. Бүгүнкү күндө Фонд өзүнүн ишмердүүлүгү менен көңүл
борборуна алган программалардын алкагында 6 тематикалык тармакты аныктады.

Фонд өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан убактан бери буга чейин аткарып келе жаткандай эле өз түзүмүнөн сырткары келип чыккан муктаждыктарды да кароого даяр. Тематикалык артыкчылыктардын ичинен Кыргызстандын мамлекеттик кароосунда алдыңкы орунда турган жана Фонддун көмөктөшүүсү чындыгында эле өнүгүүгө жана абалды жакшыртууга таасир беретурган уникалдуу мүмкүнчүлүк боло турган маселелерге өзгөчө маани берилиши керек.

Биз кандай иштейбиз

Фонддун иш– аракети СКФнын Байкоочу кеңешинин жана «Ачык коом» Фонддорунун стратегиялык чечимдери жана сунуштары менен жөнгө салынып, мамлекеттик институттардын, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнөн турган өнөктөштөр менен тыгыз кызматташтыкта жүргүзүлөт. Ар жыл сайын про­грамма орточо эсеп менен алганда 20дан 30га чейинки операциялык жана гранттык долбоор­лорду ишке ашырат. Долбоорлор ачык сынактын негизинде жүзөгө ашырылат.

Программалардын Эксперттик Кеңештери гранттарды берүү тууралуу чечимдерди массалык маалымат каражаттарында жарыяланган сынак­тардын же атайын долбоорлордун жыйынтыктары боюнча чыгарышат. Сынакты каржылоо тууралуу чечим программалардын Эксперттик Комиссия­ларынын жыйындарында же программалардын бюджеттерин бекитүү боюнча Байкоочу Кеңештин жыйындарында кабыл алынат. «Сорос-Кыргыз­стан» Фондунун эң негизги багыттарынын бири бир гана кайрымдуулук максаттарына колдонула турган гранттарды берүү болуп саналат. Фонд гранттарды Фонддун миссиясына ылайык келген юридикалык жактарга берет.

Грант – бул ачык коомду курууга жана со­циалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди жүзөгө ашыруу үчүн кайтарымсыз каржылык жардам. «Сорос-Кыргызстан» Фонду­нун гранттык иш-аракеттери гранттар жөнүндө Жободо, ошондой эле, Кыргыз Республикасында­гы уюмдардын каржылык иштери жөнгө салына турган нормативдик документтерде аныкталат жана түзүлөт.

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун иш алкагын­да грант бөлүнгөн Программасы, ошондой эле, Фонддун гранттык бөлүмү каржы бөлүмү менен биргеликте гранттык иш-аракеттерди ишке ашырууга көзөмөл жүргүзөт. Грант алуу үчүн «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан сынактын шарттары белгиленген жана бекитилген форма боюнча кайрылуу киргизүү керек.

Грант Алуучу грантты алдыларына саясий, ошондой эле, Келишимдин шарттарында ма­кулдашылбаган максатттарды койгон саясий партияларды, массалык коомдук бирикмелерди, кыймылдарды каржылоо үчүн колдоно албайт.

Каржылоо үчүн долбоорлорду тандоо

«Сорос-Кыргызстан» Фонду төмөндөгү талаптарга ылайык келген долбоорлорго колдоо көрсөтөт:

–         Долбоордун белгилүү бир каралган убакта көрүнүктүү жыйынтыктарга жетишүү келечеги бар;

–         Долбоордо башка уюмдардын иш – аракеттеринен айырмалап турган жаңычылдык бар;

–         Долбоорду ишке ашыруу каржылоо токтогондон кийин иш – аракеттерин улантууга жөндөмдүү жергиликтүү уюмдардын жана топтордун өнүгүү потенциалын арттырат;

–         Долбоорду ишке ашыруу маалында алынган жыйынтыктарды өлкөнүн башка аймактарында колдонууга болот;

–         Долбоор күтүлгөн жыйынтыктарды баалоону жана таркатууну карайт;

–         Долбоордун өнөктөрүнө долбоордун ийгиликтүү жана үзгүлтүксүз иштөөсүнө жетиштүү кепилдик берилет (өкмөт, өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан);

–         Тандалган долбоор башка ушуга окшогон долбоорлордон салыштырмалуу артыкчылыктарга ээ;

–         Долбоордун алкагындагы иштерди аткаруу үчүн өтө ылайыктуу жер тандалып алынган;

–         Каралган стратегия (стратегиялык соттук иштер, калкты окутуу, тренинг, мониторинг же укук бузууларга каршы күрөштү пропагандалоо) күтүлгөн жыйынтыктарга жетишүү үчүн эң эффективдүү каражат болуп саналат;

–         Долбоорду ишке ашыруу процессин көзөмөлдөө системасы сапаттуу жана рационалдуу болуп саналат.