Сөз эркиндигин коргоо

Бул багыттын максаты болуп, Кыргызстанда эркин маалыматтык мейкиндикти түзүү жана колдоо үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана эл аралык макулдашууларда белгиленген сөз эркиндигин жана пикирлерди коргоо жана алга жылдыруу максатында өнөктөштөр менен төмөнкүлөр аркылуу системалуу иштешүү саналат:

  • журналисттер үчүн юридикалык консультацияларды берүү;
  • сот практикаларын аналдиздөө;
  • талаш-тартыштарды сотсуз чечүү;
  • соттордо ЖМКлардын кызыкчылыктарын коргоо;
  • ЖМК жаатында мыйзамдарды мониторингдөө;
  • медиа мыйзамдарын реформалоо боюнча демилгелер.

Мындан сырткары, өнөктөш уюмдар юридикалык коопсуздук көз карашынан журналисттик материалдарга юридикалык эскпертиза жүргүзүшөт; ошондой эле так жана анык маалыматтарды берүүгө көмөктөшөт.