Гранттар

Гранттар

Сапардык гранттар
3.04.2018

Гранттар, Жаңылыктар

«Кыргызстанда медиа сабаттуулукту өркүндөтүү боюнча демилгелер» гранттык сынак
19.03.2018

Гранттар, Жаңылыктар

Youth Action Fund жаштар үчүн жеке кичи-гранттар 2018
31.01.2018

Ачык билим берүү ресурстары, Гранттар, Жаңылыктар

«Ачык билим берүү ресурстарын өнүктүрүү» гранттык сынагы
25.01.2018

Гранттар, Жаңылыктар, Инклюзивдик билим берүү

«Инклюзивдик билим берүү боюнча демилгелерди колдоо» конкурсу
15.01.2018

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Youth Action Fund жаштар үчүн жеке кичи-гранттар
25.03.2017

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

«Адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо» гранттык конкурс
2.02.2017

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар сынагы
3.03.2016

Гранттар, Сынактар

Коомдук мейкиндиктерди шаар тургундарынын жарандык катышуу аянтчасы катары өнүктүрүү боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштарды позитивдүү социалдык өзгөрүүлөргө камтууга багытталган жаңычыл чөйрөнү калыптандыруу боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар Youth Action Fund
5.06.2015

Гранттар, Сынактар

“Сорос-Кыргызстан” Фонду Жаштар программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын жаштар коомдук уюмдарынын* арасында гранттык сынак жарыялайт (Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары)
10.02.2015