Ийгиликтүү окуялар

Жаңылыктар, Ийгиликтүү окуялар

Эран Френкель: «Көп түрдүүлүк биримдикте, биримдик көп түрдүүлүктө»
23.07.2014

Ийгиликтүү окуялар

“Кагазсыз мектептер” долбоорунун ийгилик баяны
5.12.2013

Ийгиликтүү окуялар

Ж. Баласагын атындагы КУУнун юридикалык клиникасында студенттер тарабынан 180 укуктук иштер каралган
17.08.2012

Ийгиликтүү окуялар

Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерине укуктук жардам
15.08.2012