Сынактар

Жаңылыктар, ЖМК-ны колдоо, Сынактар, Сынактар

СЫНАК: ММКнын аудитория менен өз ара иш алып баруу ыкмаларына колдоо көрсөтүү
13.09.2018

Жаңылыктар, Сынактар

«Ынтымак» КРТРКсы 1 ай иштеп кетүү үчүн стажерлорго кастинг жарыялайт
15.03.2018

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

Адам укуктары күнүнө карата сынак жарыялайбыз
22.11.2017

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

ЖМК арасындагы конкурс
23.06.2017

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Youth Action Fund жаштар үчүн жеке кичи-гранттар
25.03.2017

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

“ЖМКларды өнүктүрүү максатында мультимедиялык технологияларды колдоо” конкурсу
13.02.2017

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

«Инклюзивдик билим берүү боюнча демилгелерди колдоо» конкурсу
12.02.2017

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

“Шаар чөйрөсүндө искусство жана маданият тармактарындагы демилгелер” конкурс
7.02.2017

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

«Адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо» гранттык конкурс
2.02.2017

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар сынагы
3.03.2016

Сынактар, Сынактар

Социалдык мааниге ээ медиа контентти түзүү боюнча сынак
2.03.2016

Гранттар, Сынактар

Коомдук мейкиндиктерди шаар тургундарынын жарандык катышуу аянтчасы катары өнүктүрүү боюнча гранттык сынагы
3.02.2016