Сынактар

Жаңылыктар, Сынактар

«Ынтымак» КРТРКсы 1 ай иштеп кетүү үчүн стажерлорго кастинг жарыялайт
15.03.2018

Жаңылыктар, Конкурстар, Сынактар

Адам укуктары күнүнө карата сынак жарыялайбыз
22.11.2017

Жаңылыктар, Конкурстар, Сынактар

ЖМК арасындагы конкурс
23.06.2017

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Youth Action Fund жаштар үчүн жеке кичи-гранттар
25.03.2017

Жаңылыктар, Конкурстар, Сынактар

“ЖМКларды өнүктүрүү максатында мультимедиялык технологияларды колдоо” конкурсу
13.02.2017

Жаңылыктар, Конкурстар, Сынактар

«Инклюзивдик билим берүү боюнча демилгелерди колдоо» конкурсу
12.02.2017

Жаңылыктар, Конкурстар, Сынактар

“Шаар чөйрөсүндө искусство жана маданият тармактарындагы демилгелер” конкурс
7.02.2017

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

«Адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо» гранттык конкурс
2.02.2017

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар сынагы
3.03.2016

Конкурстар, Сынактар

Социалдык мааниге ээ медиа контентти түзүү боюнча сынак
2.03.2016

Гранттар, Сынактар

Коомдук мейкиндиктерди шаар тургундарынын жарандык катышуу аянтчасы катары өнүктүрүү боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштарды позитивдүү социалдык өзгөрүүлөргө камтууга багытталган жаңычыл чөйрөнү калыптандыруу боюнча гранттык сынагы
3.02.2016