Гранттык ишмердүүлүк

“Сорос-Кыргызстан” Фондунун эң негизги багыттарынын бири кайрымдуулук максаттары үчүн гана колдонууга мүмкүн боло турган гранттарды берүү болуп саналат. Фонд гранттарды Фонддун миссиясына ылайык ишмердүүлүк жүргүзгѳн физикалык жана юридикалык жактарга берет.

Грант – бул ачык коомду курууга жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди ишке ашыруу үчүн берилген кайтарымсыз каржылык жардам болуп саналат.

Грант Алуучу тарап грантты Фонд менен Грант Алуучунун ортосунда милдеттүү түрдө түзүлө турган грантты берүү жөнүндө Келишимде белгиленген мөөнөт аралыгында киреше табууга эмес, келишимде көрсөтүлгөн максаттуу багыттын алкагында гана колдонуусу керек.

Сорос-Кыргызстан” Фондунун гранттык ишмердүүлүгүнүн негизги принциптери:

 • Ачыктык
 • Айкындуулук
 • Жеткиликтүүлүк
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо
 • Аймактык деӊгээлде камтуу
 • Долбоорду андан ары өз алдынча өнүктүрүүнү максат кылуу
 • Узак мөөнөттүүлүк

«Сорос-Кыргызстан» Фонду­нун гранттык иш-аракеттери гранттар жөнүндө Жободо, ошондой эле, Кыргыз Республикасындагы­ уюмдардын каржылык иштерин жөнгө сала турган нормативдик документтерде аныкталат жана түзүлөт.

«Сорос-Кыргызстан» Фонду­нун гранттар жөнүндө Жобосу төмөндөгүлөрдү камтыйт:

 1. Гранттык документтерди кабыл алуу жана каттоодон өткөрүү
 2. Заявкаларды кароо процедурасы
 3. Грантты каржылоо жана отчеттуулук
 4. Долбоорлорго мониторинг жүргүзүү
 5. Гранттарды жабуу

Гранттык иш-аракеттерди ишке ашыруу боюнча көзөмөлдү «Сорос-Кыргызстан» Фондунун иш алкагын­да грант бөлүнгөн Программа, ошондой эле, Фонддун гранттык бөлүмү каржы бөлүмү менен биргеликте жүргүзөт. Гранттарды берүү тууралуу чечимдерди программалардын Эксперттик Комиссиялары массалык маалымат каражаттарында жарыяланган сынак­тардын же атайын долбоорлордун жыйынтыктары боюнча чыгарышат. Сынакты каржылоо тууралуу чечим программалардын Эксперттик Комиссияларынын жыйындарында же программалардын бюджеттерин бекитүү боюнча Байкоочу Кеңештин жыйындарында кабыл алынат.