Маалымат программасы

Программа маалымат тармагындагы өзгөрүлүп жаткан шарттарда өкмөттүк эмес уюмдардын потенциалын көтөрүүнү жана маалымат-коммуникациялык технологиялар жаатында чечим кабыл алуучу мамлекеттик органдар менен иштешүү үчүн эдвокаси иштерин жүргүзүүнү максат кылып алган.

Милдеттери:

  • Маалымат-коммуникация технологияларын жана жаӊы медиа каражаттарын күнүмдүк өз иш-аракеттеринде эффективдүү колдонуу маселелери боюнча өкмөттүк эмес уюмдардын, укук коргоочу жана масс медиа уюмдарынын потенциалын көтөрүү, аларга Интернет-маркетингдик көндүмдөрдү окутуу жана ӨЭУдын аудиториясын кеңейтүү жана жарандык сектордун Интернет аркылуу коомдук талкууларга жана чечимдерди кабыл алууга таасир берүү деңгээлин жогорулатуу үчүн алардын веб-ресурстарын жакшыртуу.
  • Социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаңы маалымат технологияларын пайдаланууну, тажрыйба жана билим менен бөлүшүүнү эффективдүү колдонуу аркылуу ӨЭУдардын, жаштар жана укук коргоочу жарандык коомдун, билим берүү тармагынын активдүү мүчөлөрү, МКТ жана жаӊы медиа чөйрөсүндөгү адистер менен жолугушууларды өткөрүү. Social Innovation Camp,  Баркэмп, МТ-форумдар сыяктуу жыл сайын өткөрүлө турган  иш-чараларды user generated contentти колдонгон веб-ресурстарды өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү жана өбөлгө түзүү максатында уюштуруу.
  • Маалымат-коммуникация технологияларын жөнгө салуу, маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу, ачыктыкты камсыз кылуу жана маалымат мейкиндигине мониторинг жасоо саясаттарын колдонууну аныктоодо маалымат-коммуникация технологиялары тармагындагы өкмөттүк эмес уюмдардын ролун чыңдоо.
  • МКТ чөйрөсүндө узак мөөнөттүү аналитикалык базаны түзүү үчүн  Кыргызстанда  сапаттык жана сандык прикладдык изилдөөлөрдү өткөрүүгө колдоо көрсөтүү. Ал базанын негизинде МКТны өнүктүрүү чөйрөсүндө улуттук инновациялык долбоорлорду түзүүгө болот;
  • МТ чөйрөсүндө билим берүүчүлүк демилгелерди өнүктүрүү, кесиптик билим берүүнүн альтернативдик ыкмаларын жакшыртуу, МТ чөйрөсүндө техникалык адистерди даярдоо боюнча ЖОЖдордун окуу пландарын жана программаларын реформалоого колдоо көрсөтүү;
  • Ачык билим берүү контентин (Open Knowledge Content) жакшыртуу, анын ичинде Кыргыз Википедиясын кеӊири жайылтуу жана өнүктүрүү, ачык  коддуу программалык камсыздоолорду жергиликтүү өзгөчөлүккө жараша ылайыкташтырган жана аларды илгерилеткен жергиликтүү программисттерге жана иштеп чыгуучуларга колдоо көрсөтүү; жарандык сектордун ачык коддуу программалык камсыздандырууну колдонуусуна өбөлгө түзүү.

 

Байланыштар:

Лира Самыкбаева

Маалымат программасынын директору,

E-mail: lira@soros.kg

Алтынай Байбачаева
Маалымат программасынын координатору

E-mail: altynai@soros.kg/old