Жарандык катышуу программасы

Программа өлкөнү өнүктүрүү процесстерине активдүү катышууга жөндөмдүү болгон Кыргызстандын жаңы муундагы жарандарын калыптандырууга жана өстүрүүгө көмөк көрсөтөт.

Милдеттери:

  • Жаңычыл жаштар долбоорлоруна гранттык колдоо көрсөтүү;
  • Окутуу жана тажрыйба алмашуу аркылуу жаштар бирикмелеринин потенциалын өнүктүрүү жана туруктуулугун жогорулатуу;
  • Акциялар, маалымат кампаниялары аркылуу жаштардын позитивдүү баалуулук багыттарын алга жылдыруу;
  • Жаштар активисттеринин жана топторунун жергиликтүү деңгээлдеги чечим кабыл алуу процессине катышууларын жаштар министрлиги жана жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте иш-чараларды өткөрүү аркылуу жакшыртуу

Жаштар программасы «Ачык Коом» Фонддорунун «Жаштар демилгеси» программасы менен тыгыз кызматташтыкта иштейт.

«Ачык Коом» Фонддорунун «Жаштар демилгеси» программасы алдына жаштардын активдүү жарандык позициясын калыптандыруу үчүн коомдук процесстерге таасир берүүгө жана ачык коомдун баалуулуктарын алдыга жылдырууга жөндөмдүү жаштарды табуу, аларды шыктандыруу жана аларга колдоо көрсөтүү милдетин койгон. Ошондой эле, жаштар демилгеси IDEA – Эл Аралык Билим Берүүчү Дебаттар Ассоциациясы менен тыгыз кызматташтыкта дебаттык программага активдүү колдоо көрсөтөт.

Борбордук Азияда Медиа программа менен бирдикте жана беш улуттук фонддордун колдоосу менен иштеген эки жыл ичинде Жаштар программасы Борбордук Азиядагы, Монголиядагы жана Афганистандагы жаштар үчүн төрт медиа лагерди иштеп чыгып, өткөрдү. Анда катышуучулар медиа продукцияларды чыгаруудагы этика жана сынчыл ой-жүгүртүү боюнча окуулардан өтүшкөн.

Коомдук саясаттын жаштарга тийгизген таасири тууралуу маалымдуулугун жогорулатуу боюнча программанын глобалдык мандатына колдоо көрсөтүү катары программа Кыргызстандагы жаштар саясаты боюнча анализ жүргүзүүнү колдоого алган. Анын негизинде басылма чыгарылып, аны таркатуу боюнча стратегиялык кампания өткөрүлөт.

Кыргызстан – Жаштар Демилгелерин Колдоо Фонду (Youth Action Fund) Ачык Коом Фонддорунун «Жаштар Демилгелери» программасы тарабынан түзүлгөн. Азыркы учурда бул программа дүйнөнүн 10дон ашык өлкөсүндө иштейт: Таиланд, Сербия, Латвия, Молдова, Иордания, Уганда, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан.

Программанын максаты ачык коом идеалдарын илгерилетүү максатында көп сандагы курбуларын мобилизациялап жана аларга таасир бере ала турган жаштардын кичи топторун аныктоо, аларга дем берүү жана колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ар жыл сайын YAF 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы жеке жактар үчүн «Жаштар үчүн жеке мини гранттар» сынагын жарыялайт. Гранттын бюджети 200дөн 2000ге чейинки АКШ долларын түзөт.

Байланыштар:

Баглан Мамаев

Жарандык катышуу программасынын директору,

E-mail: baglan@soros.kg

Елена Татаркова

Жарандык катышуу программасынын координатору,

E-mail: etatarkova@soros.kg

 

 


Жаштар демилгелерин колдоо фонду