“Бюджеттик ачык айкындуулук жана отчеттуулук” программасынын публикациялары

ММКлар үчүн бюджет тууралуу маалыматнаама 2011

Жарандык бюджет 2011