Мультимедиа

ЮНЕСКОНУН сунуштайт эркин пайдаланууга кылуу (UNESCO Photobank). Ал ошондой эле сунуш кылат фотогалереи жана слайддар боюнча атайын темалар.

перейти

ЮНЕСКО чыгарuган видеоматериалдарга байланыштуу анын иши жаатындагы билим берүү, илим, маданият, коммуникация жана маалымат, ар түрдүү формада жана ар кандай тилдерде. Видеоматериалдар боюнча шайланган тематикасы чыгарылат эле жана телекөрсөтүү.

перейти