Сапардык гранттар

«Сорос–Кыргызстан» Фондунун сапардык гранттары конкурсу жөнүндө жобо

Сапардык гранттар программасы СКФнын жана башка коомдук ишмердүүлүк чөйрөлөрдүн артыкчылыктуу программалык багыттары боюнча эл аралык конференцияларга, семинарларга, форумдарга жана башка иш-чараларга катышуу мүмкүндүгүн берүү жолу менен жарандардын кесиптик жана эксперттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга көмөктөшүүгө багытталган.

Сапардык гранттарды алган катышуучулардан күтүлгөн натыйжалар:

  • Ар түрдүү тармактардын адистеринин кесиптик деңгээлдеринин өсүшү;
  • Өзүнүн ишмердүүлүк чөйрөсүндө эл аралык тажрыйба алган квалификациялуу адистердин өсүүсү;
  • Чечимдин жаңы ыкмаларын издөө жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча изденүүчүлөр менен өнөктөнштөрдүн өз ара иштешүүлөрү;
  • Изденүүчүлөр алган билимдери жана тажрыйбалары менен кесиптештерине бөлүшүүсү;
  • Кыргызстандын аймактарынын адистеринин кесиптик деңгээлдеринин жогорулашы.

Конкурстун шарттары:

Сапардык гранттар СКФнын жана башка коомдук ишмердүүлүк чөйрөлөрдүн артыкчылыктуу программалык багыттары боюнча эл аралык конференцияларга, семинарларга, форумдарга жана башка иш-чараларга катышуу үчүн сапардык грант авиабилеттин наркын жабуу үчүн берилет.

Сапардык гранттар окуучулар жана студенттер үчүн эл аралык илимий жана билим берүүчү олимпиадаларга катышууга, артисттерге искусство жана маданият боюнча эл аралык иш-чараларга катышуу үчүн, эл аралык жана аймактык конференцияларга ДМЧАлардын катышуучулары үчүн дагы бөлүнүп берилет.

Сапардык гранттар Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн гана берилет.

КӨНҮҢ БУРУҢУЗДАР! Сапардык гранттар саясий, диний, спорттук, туристтик иш-чараларга катышууга; жекече, узак (4 айдан узак), жеке чакыруу боюнча сапарларга, ЖОЖдордо окуу болжолдонгон сапарларга бөлүнбөйт. Ушул программанын алкагында транспорттук чыгымдар гана каржыланат (авиабилеттерди сатып алуу). Калган бардык чыгымдарды (виза алуу, жашоо, тамактануу ж.б.) иш-чараны уюштуруучулар, башка демөөрчүлөр, же грант алуучу өзү төлөйт. Алдын ала сатып алынган авиабилеттердин чыгымын Фонд төлөп бербейт. Колдоого алынган өтүнмөлөр боюнча кийин Фонд авиабилетти өзу сатып алат. Авиалинияны жана билеттин классын Фонд өзу тандап алат.

Сапардык грантка өтүнмөнү кантип берүү керек?

Сапардын грантка өтүнмө онлайн каттоо системасы аркылуу гана толтурулат.

Өтүнмөлөр күн мурунтан жана иш-чара башталганга чейин 40 күндөн кеч эмес кабыл алынат.

Өтүнмө берүү үчүн электрондук түрдө төмөнкү документтерди даярдоо керек:

  • Өтүнмө ээсинин паспортунун көчүрмөсү (ID жана акыркы үч жыл ичиндеги бардык визаларынын көчүрмөлөрү менен чет өлкөгө баруу үчүн берилген паспорт);
  • Резюме/СV;
  • Өтүнмө ээсинин аты-жөнүн көрсөтүү менен иш-чарага расмий чакыруу;
  • Иш-чаранын расмий программасы;
  • 1-2 беттен ашпаган иш-чарада окуй турган докладдын кыскача тезистери.

Маанилүү! Жогоруда көрсөтүлгөн документтерди файл тибине ылайык атоо керек. Ошондой эле файлдын аталышы латын тамгаларын пайдалануу менен өтүнмө ээсинин аты-жөнүн камтышы керек. Мисалы: ID паспорттун көчүрмөсү “ID_Osmonov”, өтүнмө ээсинин резюмеси “Rezume_Osmonov”, расмий чакыруу «Priglashenie_Osmonov». Ар бир файл 2 Мб көлөмдөн ашпашы керек.

Сапардык грантка өтүнмө онлайн гана толтурулат. Өтүнмө толтурулгандан кийин файлды басып чыгарып, кол коюп жана кагаз көчүрмөсүн документтер берилгенден кийин 3 жумушчу күндөн кеч эмес “Сорос-Кыргызстан” Фондунун офисине берүү керек. Кол коюлган арыз кагаз көчүрмөсүз кароого кабыл алынбайт.

Өтүнмөлөр 2 жумадан 4 жумага чейин каралат. Арыз боюнча чечим кабыл алынгандан кийин Фонд имейл аркылуу тез түрүндө жооп берет.

Өтүнмөлөрдөгү суроолорго мурдатан жоопторду жана бардык керектүү документтерди даярдоо менен арызды толтурууну сунуштайбыз. Арызды толтуруу боюнча сессия сакталбайт.

Өтүнмөлөр конкурстук негизде каралат, кайтарылып берилбейт жана рецензияланбайт.

Толук эмес өтүнмөлөр кабыл алынбайт жана каралбайт.

САПАРДЫК ГРАНТКА ӨТҮНМӨ БЕРҮҮ

Бардык суроолор боюнча «Сорос-Кыргызстан» Фондунун офисине 720040, Бишкек ш., Логвиненко көч., 55 А дарегине кайрылсаңыздар болот.

Байланышуучу жак – Турарова Назира.

E-mail nazira@soros.kg

тел. (312) 66-34-75 (ички 131)

Сизди кызыктыруу мүмкүн

Гранттар, Жаңылыктар

Иликтөө долбоорлорун ишке ашыруу боюнча чакан гранттардын кезектеги конкурсунун 3-этабы жарыяланды
7.08.2019

Гранттар

Сапардык гранттар
1.08.2019

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Иликтөө долбоорлорун ишке ашыруу боюнча кичи гранттардын кезектеги конкурсунун 2-этабы жарыяланды
14.03.2019