Биздин команда

Тахмина Ашуралиева
Укуктук программанын координатору
Алтынай Байбачаева
Маалымат программанын координатору
Самат Бегалиев
Грант-менеджери
Айсалкын Болотбекова
Коомчулук менен байланыш ассистенти
Галина Гильфанова
Фонддун кызматкери
Эмилия Давлетова
Административдик ассистент
Валентин Дейчман
Билим берүү программанын директору
Салима Джетыбаева
Грант-менеджердин асcистенти
Шамиль Ибрагимов
Аткаруучу директор
Асыл Имангазиева
Аткаруучу директордун ассистенти
Миргуль Иминова
Билим берүү программанын координатору
Гульнaра Исабаева
«Коомдук саламаттыкты сактоо» программанын координатору
Нурбек Ишимов
Фонддун кызматкери
Нуриана Картанбаева
Укуктук программанын директору / Аткаруучу директордун милдетин аткаруучусу
Нонна Ким
Кадрлар менен иштөө менеджери
Эмиль Конулькулов
Укуктук программанын координатору
Баглан Мамаев
Жарандык катышуу программанын директору
Лира Момуналиева
Жаштар демилгелерин колдоо фондунун ассистенти (YAF)
Айбек Мукамбетов
«Коомдук саламаттыкты сактоо» программанын директору
Индира Рузиева
Каржы директору
Бакир Сабиров
Каржы директорунун орун басары / Башкы бухгалтер
Илим Садыков
«Коомдук саламаттыкты сактоо» программанын координатору
Лира Самыкбаева
Маалымат программанын директору
Эркин Сарымсаков
Офис-менеджери
Cергей Семидоцкий
Системдик администратор
Елена Татаркова
Жарандык катышуу программанын координатору
Назира Турарова
Изилдөөгө багытталган гранттык программанын координатору
Гүлайым Шигайбаева
Коомчулук менен байланыш координатору
Тынымгуль Эшиева
ЖМКларды өнүктүрүү программанын директору
Дмитрий Юрченко
Айдоочу