Ачык маалыматтар

Биз, эгерде билим берүү жана маалымат эркин жана ачык жайылтылса, анда адамдар, уюмдар жана мамлекеттин өзү ачыктык аркылуу  мыкты чечимдерди кабыл алат жана бир кыйла натыйжалуу болот деп ишенебиз. Ачык маалыматтар жөнөкөй жарандарга суроо берүүгө, мамлекеттик ишмердүүлүккө катышууга, ал эми журналисттердин реалдуу фактыларга жана сандарга негизденген сапаттуу иликтөө жүргүзүүлөрүнө демилге берет.

Фонд мамлекеттик органдарга жарандар үчүн маанилүү маалыматтарды ачууга мүмкүндүк түзүүчү долбоорлорду, жарандык коомдордун ачык маалыматтарды натыйжалуу пайдалануу боюнча долбоорлорун, ошондой эле саясий жана мыйзамдык деңгээлде ачык маалыматтар менен эркин алмашууну күчөткөн долбоорлорду колдоого багыт алган.

Ачык маалыматтары, ЖМК-ны колдоо, Иш-чаралар

DataCon Central Asia 2019: маалыматтар чөйрөсүндө регионалдык диалогдун башаты
27.05.2019

Ачык маалыматтары, Жаңылыктар, ЖМК-ны колдоо, Маалымат журналистикасы, Сынактар

«Журналисттик иликтөө: идея издөө, булактар менен иштөө жана фактыларды текшерүүдөн тарта жайылтууга чейин» тренингине катышууга сынак жарыяланды
25.05.2019

Ачык билим берүү ресурстары, Ачык маалыматтары, Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

Сынак: Жарандык технологияларды (civic tech) өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду колдоо боюнча инновациялык фонд
1.02.2019

Ачык маалыматтары, Жаңылыктар, Иш-чаралар

Ноябрдагы DATAсреда
26.11.2018