АРТ-АКТИВДҮҮЛҮК

Социалдык-маанилүү көйгөйлөрдү чечүүгө коомчулуктун көңүлүн буруу, ушул көйгөйлөрдү чечүүгө жарандарды тартуу жана социалдык капиталды күчөтүү үчүн искусствонун жана маданияттын куралдарын пайдалануу аркылуу шаардык чөйрөнү, жарандардын жүрүм-турумун жана маданиятын өзгөртүүгө алардын умтулуусунда арт-коомдордун активисттерин, чыгармачыл, креативдүү адамдарды колдоо зарыл.