БЮДЖЕТТИК АДВОКАЦИЯ

Бюджетттик адвокация – бул бийликтин бюджет боюнча кабыл алган чечимдерине кантип таасир этүүнүн стратегиялык мамилеси. Биздин Фонд негизги топтордун арасында АИВдин алдын алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик жана донордук каржылоону адвокациялоо, “АИВдин алдын алуу программасын улуттук каржылоого өткөрүүнүн планы” иш-чарасын жайылтуу боюнча иш алып барат. Ошондой эле биз маалыматтык кампанияларды өткөрүүнү, бюджеттик адвокация темасы боюнча активисттерди окутууну жана БӨУлардын коалициясын түзүүнү колдойбуз.