Инклюзивдик билим берүү

Максаты: билим берүү системасына атайын билим берүүгө муктаж балдарды камтууну камсыз кылган КРда инклюзивдик билим берүү моделинин толук моделин иштеп чыгууга жана жайылтууга багытталган милдеттерди ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдардын, жарандык секторлордун жана билим берүү уюмдарынын ресурстарын бириктирүү.
Программа билим берүү системасында инклюзивдик мамилелерди институционализациялоо үчүн керектүү негизги ченемдик жана методикалык документтерди апробациялоого көмөктөшөт. Азыркы учурда программанын алкагында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Мамлекеттик билим берүү стандартын, Психологиялык-медициналык-педагогикалык коштоо жөнүндө жобону, Жеке окуу планынын типтүү түзүмүн, Үлгүлүү ыңгайлашкан билим берүү программасын, аларды билим берүү системасында нускалоо жана атайын билим берүүгө муктаж балдардын билим берүүгө жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу максатында апробациялоо жүргүзүлүүдө.

Жаңылыктар, Инклюзивдик билим берүү, Иш-чаралар, Көп тилдүү билим берүүнү колдоо

7-февралда Ош шаарында консультативдик жолугушуу өтөт
4.02.2019