IT-КӨНДҮМДӨРҮН АЛГА ЖЫЛДЫРУУ

Сорос Фонду Кыргызстан лидерлик кылган аймактык өлкөлөрдө, жогорку кирешелүү IT-индустриясында жумушчу орундарынын санын көбөйтүү максатында жаштар арасында IT-көндүмдөрүн алга жылдырууну активдүү өнүктүрөт. Биз, балдар мектептен эле келечектеги кесиби катары – техникалык адистикти тандоолорун каалайбыз. Анткени ITда кесиптик көндүмдөргө ээ болгон жаштар үчүн, Кыргызстанда жашап туруп эле, чет өлкөлүк МТ-компанияларында алыстан иштөө менен, экономиканын жогору төлөнгөн секторлоруна тезирээк жумушка орношууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин максат, жакынкы 4 жылда Кыргызстандын аброюн МТ-билим берүүсүнүн жогорку деңгээли менен МТ-аутсорсинг мамлекети катары күчөтүү болуп саналат.

Мындан сырткары, Фонд продуктыларда, кызмат көрсөтүүлөрдө жана технологияларда (Hackathons, Start-upFest, «Код коюу сааты» акцияларын ж.б.) билимди жана идеяларды кайра түзүүгө багытталган ири IT-билим берүү иш-чараларын колдоону улантат.