Изилдөөгө багытталган гранттар

«Сорос-Кыргызстан» Фонду бийликтин бардык бутактарында коомдук маанилүү маселелердин жана көйгөйлөрдүн кеңири тизмеси боюнча үзүрлүү диалог жүргүзүүнү демилгелөөгө жөндөмдүү өнүккөн жарандык коомду, ошондой эле медиа жана коомдук институттарды түзүү боюнча туруктуу аракетти көрөт. Ошону менен бирге «Сорос-Кыргызстан» Фонду коомдо позитивдүү узак мөөнөттүү өзгөрүүгө таасир көрсөтө алган ар түрдүү кызыкдар тараптар үчүн платформа түзүүгө мүмкүндүк берет. Изилдөө гранттарынын программасынын алкагында «Сорос-Кыргызстан» Фонду ишмердүүлүгү коомдук саясатты иштеп чыгууга багытталган изилдөөчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча колдоо көрсөтөт, ошондой эле коомдук маанилүү изилдөөлөрдүн натыйжаларын практикалык пайдалануу боюнча үзүрлүү диалогду куруу аркылуу чечимдерди кабыл алуучу жактар менен жарандык коомдук уюмдардын ортосунда проактивдүү кызматташууну колдойт. Убакыттын өтүшү менен коомдо терең аналитикалык көндүмдөрү бар көз карандысыз изилдөөчүлөрдүн жеткиликтүү саны түзүлөрү күтүлүүдө, алар өлкөдөгү коомдук саясаттын конкреттүү багыттарына карата компетенттүү талкуулоолорду жүргүзүүгө жана демилгелөөгө жөндөмдүү болушат.