КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ ЖМКларды КОЛДОО

Трафиктин өсүүсүндө мобилдик ЖМКнын өсүүсү жана социалдык медиалардын маанилүүлүгү ЖМКларды, алар адамдар жүргөн жерлерде болушуна мажбур кылат. Тарыхты жана материалды пайдалануучулар үчүн ыңгайлуу форматта өндүрүү ЖМКлар үчүн алардын аудиториясын көбөйтүү жана алар менен өз ара иштешүүнү жакшыртуу үчүн бир кыйла кенен мүмкүнчүлүк берет. “Сорос-Кыргызстан” Фонду керектөөчүлөр үчүн ыңгайлуу форматта чыгармачылык контент түзүүгө багытталган, ошол эле мезгилде натыйжасы каржылык көз карандысыздыкка, ЖМКлардын аудиториясын көбөйтүүгө алып келген так жана заманбап маалыматтарды берген туруктуу долбоорлордун негизинде алардын мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө максатында ЖМКлар менен иштешүүнү улантат.