Коомдук мейкиндик

Шаардын деңгээлине жарандарды тартуу үчүн өтө маанилүү компонент болуп, жеткиликтүү жана коопсуз коомдук мейкиндик саналат. Коомдук мейкиндик жарандар үчүн жалпылык, баш кошкондук сезимин жана коопсуз чөйрөнү түзөт. Мындай коомдук мейкиндиктер социалдык капиталдын пайда болушуна, экономикалык өнүгүүнүн жогорулашына жана коомдорду күчөтүүгө мүмкүндүк түзөт. Коомдук мейкиндикке жетүү мүмкүндүгү жарандардын турмушунун сапатын жакшыртат, жарандык коомду кеңейтүүгө биринчи кадам болуп саналат жана бир кыйла активдүү жарандык катышуу үчүн мүмкүндүк ачат.