Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам

“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” Мыйзамда жана КР Конституциясында бекитилген фундаменталдык укук катары акыйкат соттук териштирүү укугунун курамдык бөлүгү адвокаттын укугу болуп саналат. СКФ өлкөдө мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын орнотууга жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт, анда ар ким квалификациялуу юридикалык жардам алууга укугу бар. Биздин максат – МКЮЖдун натыйжалуу системасын куруу, берилген жардамдын сапатын жакшыртуу, бардык адамдар үчүн адвокаттарга жана юристтерге бирдей жетүү мүмкүндүгүнүн ийкемдүү механизмин жана иштиктүү жол-жоболорду жайылтуу, аялуу, аз камсыз болгон, маргинал топтордун укуктук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Биз, мыйзамдарды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү,ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен өз ара иштешүүнү орнотуу, ЖМКларда чагылдыруу боюнча жарандык коомдордун демилгелерин колдоого ынтызарбыз.

Жаңылыктар, Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам

КР Юстиция министрлиги укуктук жардам көрсөтүү декадасын өткөрүүдө
3.12.2018

Жаңылыктар, Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам

«СОРОС-КЫРГЫЗСТАН» ФОНДУ МАМЛЕКЕТ КЕПИЛ КЫЛГАН ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ БОЮНЧА ЮРИСТТЕР YЧYН УКРАИНАДА ОКУТУУ ИШ САПАРЫН УЮШТУРДУ
12.08.2018