АЯЛУУ ТОПТОРДУН УКУКТАРЫН АЛГА ЖЫЛДЫРУУ

Биз, калктын аялуу, маргинал топторуна карата басынтуучу укук колдонуу практикасынын деңгээлин азайтууга, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча иштеген адвокаттарды ишке тартуу менен “көчө юристтеринин” моделин мындан ары өнүктүрүүгө багыт алганбыз. Мындан тышкары, биз бенефициарлардын укуктук сабаттуулуктарын жогорулатууну улантабыз; аялуу, маргинал топтор иштеген уюмдардын базасында юридикалык жардам көрсөтүүнүн туруктуу моделин аштеп чыгабыз.