КЫЙНООЛОРДУН АЛДЫН АЛУУ

Кыйноодон, ырайымсыз же кадыр-баркты кемсинтүүчү мамилелерден жана жазалардан эркиндик – эч кандай чектөөгө жатпаган, адамдын кадыр-баркын кемсинтүүчү же кыйноону актаган жагдайлар жок жана болушу да мүмкүн эмес шексиз эркиндик болуп саналат. Өлкөбүздө бул багытта белгилүү жетишкендиктер бар, бирок көптөгөн чечилбеген көйгөйлөр да калууда. Биз кыйноолордун алдын алуу, тиешелүү органдар тарабынан кыйноолор жөнүндө иштерди кароо, ошондой эле кыйноолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча Стамбул протоколунун принциптерин алга жылдыруу жаатында өз ишмердүүлүгүбүздү уланта бермекчибиз.
2016-2017-жылдары “Кыйноолордун жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же кадыр баркты кемсинтүүчү мамилелердин же жазалардын түрлөрү жана Кыргыз Республикасында мыйзамсыздыкка каршы күрөшүү боюнча улуттук аракеттерди бириктирүүнү колдоо” долбоору ишке ашырылган. Долбоор Европа Союзу тарабынан каржыланган жана “Сорос-Кыргызстан” Фонду тарабынан Кыргызстанда кыйноолорго каршы коалиция менен кызматташууда ишке ашырылган.
ЭС менен чогуу кыйноолордун алдын алуу боюнча долбоордун сүрөт жана видеоматериалдарын ушул жерден көрө аласыздар.
Долбоордун алкагынан чыккан макалаларды ушул жерден окууга болот.