Психикалык саламаттык

Бул артыкчылыктын алкагында биз жамааттык деңгээлде психикалык саламаттыкка кызмат көрсөтүү боюнча сынактык моделдерди жайылтууга, ошондой эле турак жай шарттарын жакшыртууга багыт алабыз. СКФ Психикалык саламаттыкты коргоонун мамлекеттик программасынын иш-чараларын аткарууга улуттук өнөктөштөргө көмөк көрсөтөт.