СОТ АДИЛЕТТИГИНЕ ЖЕТҮҮ МҮМКҮНДҮГҮ

Биз, сот адилеттигине жетүү мүмкүндүгү адам укуктарын коргоо үчүн негиз салуучу мааниге ээ экендигине ишенебиз, бул адам укуктарынын негиздеринин бири, анда бардыгынын мыйзам алдында бирдейлигинин, айыпсыздыгынын презумпциясынын, көз карандысыз жана адилеттүүсоттордун ишти ачык жана акыйкат териштирүү укугунун, коргоо укугунун, квалификациялуу юридикалык жардам алуунун негизги принциптери бекитилген.
Кыргызстанда соттук-укуктук системаны реформалоо улантылып жатат. СКФ соттук-укуктук реформанын улуттук күн тартибин колдоо аркылуу өлкөбүздө сот адилеттигине жетүү мүмкүндүгүн алга жылдырууга көмөктөшөт. Реалдуу өзгөрүүнү сезүү жана көрүү үчүн, турмушка жаңы кылмыш-жаза мыйзамын киргизүү керек жана соттук-укуктук реформаны логикалык аяктаганга чейин жеткирүү керек. Кийинки бир нече жыл чечүүчү мааниге ээ болот, эски механизмдер оңдолуп, жаңы адам укуктарына негизделгендер жайылтылат. Бул үчүн систематикалык анализ жүргүзүү керек, укук колдонуу парктикасын жайылтуу процессине көз салып, натыйжаларды баалоо керек. Бул процесстерге жарандык коомдорду тартуу, мамлекеттик органдарды дагы, ЖКУларды, ЖМКларды дагы бириктрүү зарыл. Биз мындан ары сот адилеттигине жана адам укуктарына жетүү мүмкүндүгүн алга жылдыруу боюнча ЖКУ, эксперттик коомдор, ЖМК менен үзүрлүү кызматташууга жана КР соттук-укуктук реформасына багытталган долбоорлорду колдоого даярбыз.