YAF (жаштар демилгелерин колдоо Фонду)

Youth Action Fund максаты болуп, ачык коомдук идеалдарды алга жылдыруу максатында өзүнүн курдаштарынын көп бөлүгүн тарта алган жана таасир көрсөтө алган жаштардык көп эмес тобун табуу, демилгелөө жана колдоо көрсөтүү.