Жарандык адвокация

Шаардыктардын коомдук кызыкчылыктарын коргоо жана алга жылдыруу, бийлик менен коомдун натыйжалуу өз ара иштешүү механизмдерин пайдалануу менен алардын турмушунун сапатына таасир этүүчү социалдык-маанилүү көйгөйлөрдү чечүүгө системалуу мамилени иштеп чыгуу.