МААЛЫМАТ ЖУРНАЛИСТИКАсы

Маалымат журналистикасы маалыматты берүүнүн жаңы форматын өздөштүрүүгө, маморгандардын ишмердүүлүгүнө көз салууга жана алардын иштериндеги жетишпестиктерди өз убагында табууга, ошондой эле өлкөдө коомдоштук-датасын түзүү жана өнүктүрүү мүмкүндүгүн берүүгө Кыргызстандын ЖМКсы үчүн мүмкүндүк түзгөн багыт катары өнүктүрүүгө көмөктөшөт.