Гранттар

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

«Адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо» гранттык конкурс
2.02.2017

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар сынагы
3.03.2016

Гранттар, Сынактар

Коомдук мейкиндиктерди шаар тургундарынын жарандык катышуу аянтчасы катары өнүктүрүү боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштарды позитивдүү социалдык өзгөрүүлөргө камтууга багытталган жаңычыл чөйрөнү калыптандыруу боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар Youth Action Fund
5.06.2015

Гранттар, Сынактар

“Сорос-Кыргызстан” Фонду Жаштар программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын жаштар коомдук уюмдарынын* арасында гранттык сынак жарыялайт (Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары)
10.02.2015

Гранттар, Сынактар

«Сорос-Кыргызстан» Фонду Укук программасынын алкагында «Адам укуктарын мониторингдөө жана документтештирүү» деген темада гранттык сынактын башталганын жарыялайт
6.02.2015

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн кичи-гранттар (Youth Action Fund) – 2014
2.06.2014

Гранттар, Сынактар

“Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу башкарууну жогорулатууда жергиликтүү коомдордун демилгелерин колдоо” гранттык сынагы
5.03.2014

Гранттар, Сынактар

«Жаштарды социалдык өзгөрүүлөргө үндөө» гранттык сынагы
4.02.2014

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн чакан гранттар (Youth Action Fund) 2013
15.04.2013

Гранттар, Сынактар

“ЖАШТАР ДЕМИЛГЕЛЕРИ” гранттык сынагы
7.02.2013