Сынактар

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

“ЖМКларды өнүктүрүү максатында мультимедиялык технологияларды колдоо” конкурсу
13.02.2017

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

«Инклюзивдик билим берүү боюнча демилгелерди колдоо» конкурсу
12.02.2017

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

“Шаар чөйрөсүндө искусство жана маданият тармактарындагы демилгелер” конкурс
7.02.2017

Гранттар, Жаңылыктар, Сынактар

«Адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо» гранттык конкурс
2.02.2017

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар сынагы
3.03.2016

Сынактар, Сынактар

Социалдык мааниге ээ медиа контентти түзүү боюнча сынак
2.03.2016

Гранттар, Сынактар

Коомдук мейкиндиктерди шаар тургундарынын жарандык катышуу аянтчасы катары өнүктүрүү боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштарды позитивдүү социалдык өзгөрүүлөргө камтууга багытталган жаңычыл чөйрөнү калыптандыруу боюнча гранттык сынагы
3.02.2016

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн жеке кичи-гранттар Youth Action Fund
5.06.2015

Жаңылыктар, Сынактар, Сынактар

“Маалымат эркиндиги” программасы “Мыкты ачык билим берүү ресурсу (АБР)” сынагынын башталганы жөнүндө жарыялайт
19.03.2015

Гранттар, Сынактар

“Сорос-Кыргызстан” Фонду Жаштар программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын жаштар коомдук уюмдарынын* арасында гранттык сынак жарыялайт (Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары)
10.02.2015

Гранттар, Сынактар

«Сорос-Кыргызстан» Фонду Укук программасынын алкагында «Адам укуктарын мониторингдөө жана документтештирүү» деген темада гранттык сынактын башталганын жарыялайт
6.02.2015