Сынактар

Гранттар, Сынактар

Жаштар үчүн чакан гранттар (Youth Action Fund)
15.09.2011

Сынактар, Сынактар

«Интернетте социалдык долбоорлорду түзүү жана жайылтуу»
27.06.2011

Сынактар, Сынактар

«Мен өлкөнү жакшыртам» сынагы
8.06.2011

Сынактар, Сынактар

“Кыргызстандын улуттук көп түрдүүлүгү” сынагы
17.05.2011

Сынактар, Сынактар

«Өзүңдүн жаштар үчүн РАДИО-долбооруңду сунушта!» сынагы
22.02.2011

Гранттар, Сынактар

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун Жаштар программасы «ЖАШТАР ДЕМИЛГЕЛЕРИ» гранттык сынагын жарыялайт
7.02.2011

Сынактар, Сынактар

«Укук коргоо ишмердигин колдоо» сынагы
4.02.2011