Урматтуу Салык төлөөчүлөр!

Кыргызстандын 2011 жылдын бюджетин оӊой түшүндүрүш үчүн, бюджеттин чыгашалары жана кирешелери плакаттар катары даярдадык. Жарандарды кызыктырган негизги ведомстволор жана статьялар көрсөтүлгөн.

«Бул плакаттар бир көрүп бюджетти канчалык оӊой жана визуалдуу түшүнсө болот экенин көрсөтөт. Ошол учурда каржы боюнча адистердин жана серепчилердин консультациясы кереги жок»- дейт Бакытбек Сатыбеков, каржы боюнча серепчи.

Seyitbek Usmanov
Director & Co-Founder,
Central Asian Free Market Institute <http://freemarket.kg/>