“Арачылардын Элдештирүүчү Тармагы” Коомдук фондунун Тынчтыкты орнотуу жана медиа-технологиялар мектеби (School of Peacemaking and Media Technologies) Кыргыз Республикасынын расмий түрдө катталган басма ЖМКнын жана он-лайн басмаларынын өкүлдөрүнүн арасында Медиа-инновациялар лагерине катышууга конкурс жарыялайт.

Долбоор Сорос-Кыргызстан Фондунун “ЖМКды колдоо” программасы жана Демократияны илгерилетүү улуттук институту (NED) тарабынан каржыланат жана жергиликтүү ЖМКды контент түзүүнүн жана техникалык жаңылаштыруунун заманбап ыкмаларына үйрөтүү жолу менен алардын дараметин күчөтүүгө багытталган. Алты күндүн ичинде 20 тандалып алынган катышуучу мультимедиялык контентти түзүү жана жайылтуу, он-лайн чөйрөдө өнүмдү илгерилетүү, көп этностук аудитория үчүн калыс макалаларды жазуу, медиа-менеджмент боюнча тренингден өтөт.

Ошондой эле аларга редакциялардын натыйжалуу иштөөсү үчүн зарыл техникалык жардам алууга табыштамалардын конкурсуна катышууга мүмкүнчүлүк берилет.

Тренингди Украинадан, Казакстандан жана Кыргызстандан болгон медиа-эксперттер өткөрөт.

Өткөрүлө турган жер – Бишкек, күндөрү – 2013-жылдын 23-30-июлу. Баардык чыгымдар уюштуруучулар тарабынан төлөнөт. Иш-чарага катышуу үчүн peacemakingschool@gmail.com электрондук дарегине резюмени, жүйөлүү катты жөнөтүп, табыштаманы толтуруу зарыл, анны www.ca-mediators.net сайтынан (“Медиа-инновациялар бөлүгүндө) көчүрүп же электрондук почта аркылуу сурап алса болот.

Документтер кыргыз жана орус тилдеринде кабыл алынат. Табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү 2013-жылдын 1-июлу саат 18:00гө чейин. Документтердин толук топтому гана каралат.

Долбоор жөнүндө:

“Арачылардын Элдештирүүчү Тармагы” Коомдук фондунун Тынчтыкты орнотуу жана медиа-технологиялар мектеби (School of Peacemaking and Media Technologies) жаңжалдан кийинки мезгилде жергиликтүү журналисттик коомдоштукту окутуу жана анын дараметин куруу үчүн 2010-жылдын июнунда түзүлгөн.

Туруктуу түрдө иштеген жайкы жана кышкы Тынчтыкты орнотуу медиа-мектебинин алкагында кабарчылар үчүн тынчтыкты сактоо инструменттери, ар кандай этностук топтордун ортосунда маек түзүү жана инновациялык медиа-технологияларды илгерилетүү боюнча көп деңгээлдүү тренингдер жана вебинарлар өткөрүлүп турат.