2018 – жылдын 10-сентябрынан 12-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргелешип, «Сорос — Кыргызстан» Фонду Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Талас, Чүй облустарында информатика сабагын тереңдетип окутуучу пилоттук мектептердин 13 мугалими үчүн 5-6-класстарга арналган “Информатика” стандартын жана окуу – усулдук комплексин апробациялоо максатында семинар өткөрүп жатабыз.