Программалар

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун жаӊы стратегиялары, 2017-2020-жж.

2017-жылдын январь айынан баштап «Сорос-Кыргызстан» Фонду 2017-2020-жылдарга карата стратегияларды ишке ашырууну баштайт. Төрт жылдык стратегия фонддун адам укуктары, коомдук саламаттыкты сактоо, билим берүү, маалыматтын жеткиликтүүлүгү, тоо-кен казуу жана энергетика тармактарындагы айкындуулук жана жаштарды социалдык өзгөрүүлөргө камтуу сыяктуу салттык багыттарын камтыйт.

Программалардын жаӊы стратегиядагы максаттары жана милдеттери тууралуу толук маалыматтарды программалардын шилтемелерине кирүү аркылуу биле аласыз.

Ошондой эле, фонд Бишкек Ресурстук Борборунун ишмердүүлүгүн жетектөөнү улантып келет.

Мындан кийинки иштерде Фонд өз миссиясын улантат жана Кыргызстанда ачык коомду өнүктүрүүгө көмөк көрсөтө берет. 2013-жылы Фонд 9 негизги программалар боюнча иш алып барып, алар укук жана билим берүү реформаларына, бюджеттик айкындуулукка, коомдук саламаттыкты сактоого колдоо көрсөтүүгө, маалымат чөйрөсүн, коомдук башкарууну, массалык маалымат каражаттарын жана жаштарды өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле, эл аралык кызматташтык боюнча «Чыгыш-Чыгыш Чек арасыз өнөктөштүк» программасы ишке ашырылды.