ЖАРАНДЫК КАТЫШУУ ПРОГРАММАСЫ

«Сорос-Кыргызстан» Фонду (СКФ) – эл аралык бейөкмөттүк жеке фонд – Кыргыз Республикасында коомдук институттарды жана жарандык демилгелерди өнүктүрүүнү колдоо менен ачык коомду куруу үчүн шарттарды түзүүгө умтулат.

Биздин өзгөртүү теориябыз шаарлардын жана жергиликтүү коомдордун деңгээлдеринде жарандар, алардын турмушунун сапатына таасир эткен абдан өтө зарыл, социалдык көйгөйлөргө туш болушат жана дал ошол деңгээлде жарандык мобилизация бир кыйла түшүнүктүү жана жоопкерчиликтүү болуп саналат деген божомолго негизделген. Ал эми туруктуу шаардык өнүгүү процессине жарандарды натыйжалуу тартуу жана жарандардын катышуусун күчөтүү үчүн бийлик менен коомдун үзүрлүү диалогун курууга көңүл буруу керек. Жеткиликтүү, коопсуз жана туруктуу коомдук мейкиндик түрүндө түзүлгөн диалогдук аянтчасы жок, муниципалитеттердин ишмердүүлүктөрүнө туруктуу коомдук мониторинг жүргүзбөй жана шаардагы абдан актуалдуу көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн бурдурбай туруп, шаардын өнүгүүсүнүн ар түрдүү маселелери боюнча шаардыктарда билим жана белгилүү тажрыйба жок болсо, үзүрлүү диалог куруу мүмкүн эмес. Жарандар өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп, муниципалитеттин ишмердүүлүгүнүн айкындуулугуна жана отчеттуулугуна контролду күчөтүүлөрү, алардын турмушунун сапатына тиешелүү негизги маселелерди талкуулоого катышышы керек.

Ошол эле учурда, саясий эрк болгондо, шаардык бийлик жарандык коомдор менен үзүрлүү кызматташа ала тургандыгын акыркы жылдардагы практика көрсөттү. 2014-жылы Бишкекте жана 2015-жылы Ошто өткөрүлгөн “Урбан-форумдар” позитивдүү өзгөртүүлөр үчүн биргелешкен аракеттердин мүмкүн экендигин көрсөттү. Муниципалитеттердин, ошондой эле ар түрдүү министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү талкууларга катышат, маалыматтарды ачышат, өз ишмердүүлүктөрүндө мамилелерди жана механизмдерди жакшыртууга даяр.

Бирок мындай иштер шаардык өнүгүүнүн ар түрдүү чөйрөлөрүндө жана тармактарында системалуу жана комплекстүү болушу керек. Шаардык көйгөйлөргө жарандардын катышуусу дайыма, туруктуу, үзүрлүү жана жоопкерчиликтүү болгондо гана, шаарларда жана калктуу пункттарда коомдук демилгелер шаардыктардын жана жергиликтүү коомдордун өздөрүнүн күчү менен ишке ашкан учурда гана биздин страетигяны ишке ашыруунун белгилүү аяктаган этабы жөнүндө сөз кылууга болот. Программанын негизги иши дал ушундай туруктуу өзгөрүүлөргө багытталат.

Кыргызстан – Жаштар Демилгелерин Колдоо Фонду (Youth Action Fund) Ачык Коом Фонддорунун «Жаштар Демилгелери» программасы тарабынан түзүлгөн. Азыркы учурда бул программа дүйнөнүн 10дон ашык өлкөсүндө иштейт: Таиланд, Сербия, Латвия, Молдова, Иордания, Уганда, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан.

Программанын максаты ачык коом идеалдарын илгерилетүү максатында көп сандагы курбуларын мобилизациялап жана аларга таасир бере ала турган жаштардын кичи топторун аныктоо, аларга дем берүү жана колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ар жыл сайын YAF 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы жеке жактар үчүн «Жаштар үчүн жеке мини гранттар» сынагын жарыялайт. Гранттын бюджети 200дөн 2000ге чейинки АКШ долларын түзөт.

Байланыштар:

Баглан Мамаев
Жарандык катышуу программасынын директору,
E-mail: baglan@soros.kg

Елена Татаркова
Жарандык катышуу программасынын координатору,
E-mail: etatarkova@soros.kg

Лира Момуналиева
Жаштар демилгелерин колдоо фондунун ассистенти (YAF)
E-mail: liramomunalieva@gmail.com