ИЗИЛДӨӨГӨ БАГЫТТАЛГАН ГРАНТТЫК ПРОГРАММА

Кыргызстанда мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу процессине эксперттик баа берүүнү жана жарандык коомдун тажрыйбасын колдонуу өтө сейрек кездешет. Аны менен бирге эле, коомдук саясатты иштеп чыгуучулардын, көз карандысыз изилдөөчүлөрдүн жана жарандык активисттердин ортосундагы диалог көпчүлүк учурда конструктивдикке караганда конфронтациялык мүнөзгө ээ. Мындай абалда, мамлекеттик органдар ар түрдүү программалык документтерди жана саясаттарды иштеп чыгуу чөйрөсүндө иш алып барган изилдөөчү коомчулуктун өлкөнүн коомдук турмушунда натыйжалуу реформаларды жүргүзүүгө багытталган сапаттуу жана ар тараптуу эксперттик бааларынан, тажрыйбаларынан жана ой-пикирлеринен кур калышат. Ошол эле учурда, коомдо изилдөөчүлөрдүн тобу бар, алар менен тигил же бул маселелер боюнча көз караштарды колдоо же жактоо, изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө маалымат берүү жана мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун өкүлдөрүнүн учурдагы саясатты өзгөртүү боюнча иштердин жүрүшүндө өз ара иштешүүлөрү тууралуу ачык инклюзивдик диалог түзүү зарыл.

Изилдөөгө багыттылган гранттык программанын эӊ баштапкы принциптеринин бири саясаттагы ар кандай маселелер боюнча позицияны колдоо же жактоо тастыкталган маалыматтарга таянып так негизделиши, ошондой эле, келечекке багытталышы керек экендигин түшүнүү болуп саналат. Программанын максаты –  коомдук саясатты иштеп чыгуу процессине өбөлгө түзө турган изилдөөчүлөрдүн потенциалын өнүктүрүү жана Кыргызстандагы аналитикалык борборлорду тартуу, аны менен бирге эле, алардын, жарандык коом уюмдарынын жана чечим кабыл ала турган жактардын ортосунда абдан жигердүү кызматташтыкты колдоо болуп эсептелет, анткени кызматташтык жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөрдүн жана талкуу боюнча диалогдун сапатын жогорулатуу, изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын тажрыйба жүзүндө колдонуу үчүн маанилүү. Убакыттын өтүшү менен өлкөдө коомдук саясатка байланыштуу дискурстарды демилге кылып алып чыгып, талкуулаганга жөндөмдүү, аналитикалык көндүмдөргө ээ болгон көз карандысыз изилдөөчүлөрдүн жеткиликтүү саны калыптанаары күтүлөт.

«Сорос-Кыргызстан» Фонду орто жана жогорку категориядагы изилдөөчүлөрдү изилдөөгө багытталган гранттык программага катышууга чакырат. Программанын алкагында тематикалык чөйрөлөр аныкталат, тагыраак айтканда: адам укуктары, жарандык катышуу, урбанизация процесси, демократиялык институттар, туура башкаруу жана коомдук саламаттыкты сактоо. Муну менен бирге эле, кандидаттар ачык коомду куруунун алдында турган талаптарга байланыштуу өздөрү кызыккан темаларды тандай алышат. Программанын катышуучуларын тандоо кандидаттардын мурунку публикацияларынын негизинде, сунушталган изилдөө предметтеринин актуалдуулугун жана максаттуулугун, идеянын негиздемесин жана жаӊычылдыгын, изилдөөнүн алкагында коюлган суроолорду, изилдөөнүн жыйынтыктарын андан-ары колдонуу методологияларын жана стратегияларын эске алуу менен жүргүзүлөт. Гранттар алты айга чейинки мөөнөт менен берилет.

Байланышуу:

Жоомарт Ачекеев
Изилдөөгө багытталган гранттык программасынын координатору
E-mail: joomart@soros.kg