Гранттык иш-чаралар

«Сорос-Кыргызстан» Фондусунун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири – кайрымдуулук максатында гана колдонула турган гранттарды берүү. СКФ миссиясына туура келген иш-чаралар үчүн жеке жана юридикалык жактарга гранттар берет.

Грант деген ачык коомду курууга жана социалдык маселелерди чечүүгө багытталган демилгелерди колдоо үчүн берилген акысыз каржылык жардам

Гранттар алуучулар тарабынан максаттуу түрдө колдонулушу керек, СКФ менен грант алуучулар ортосунда бардык учурларда кол коюла турган Гранттык макулдашуунун бүткүл мезгилинде пайда табууга укугу жок.

СКФ гранттык ишинин негизги принциптерине төмөнкүлөр кирет:

• Ачыктык

• Тунуктуулук

• Жеткиликтүүлүк

• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо

• Аймактык камтуу

• Долбоорлордун көз карандысыз жана туруктуу өнүгүүсү

• Үзгүлтүксүздүк

«Сорос-Кыргызстан» Фондусунун гранттык ишмердүүлүгү Гранттар жөнүндө жобо жана Кыргыз Республикасында иштеп жаткан уюмдардын каржылык ишин жөнгө салуучу жоболор менен жөнгө салынат.

Гранттар жөнүндө СКФ жобосу төмөнкү процедураларды камтыйт:

1. Гранттык документтерди кабыл алуу жана каттоо

2. Арыздарды карап чыгуу

3. Гранттык каржылоо жана отчеттуулук

4. Долбоордун мониторинги

5. Гранттардын жабылышы

Гранттык процедураларды ишке ашыруу СКФ программасы тарабынан көзөмөлдөнөт, ал үчүн грант берилген, СКФ Грант бөлүмү жана Каржы бөлүмү.

Гранттарды берүү жөнүндө чечимдерди Эксперттик комиссиялар тиешелүү Программалардын алкагында жалпыга маалымдоо каражаттарында же атайын долбоорлордо жарыяланган сынактардан кийин кабыл алышат. Көрсөтүлгөн чечимдер Программанын Эксперттик комиссияларынын отурумдарында же Байкоочу кеңештин Программасынын бюджетин бекитүүдө кабыл алынат.