Байкоочу кеңеш

Чинара Сейталиева
Байкоочу кеңештин төрагасы
Рысбек Адамалиев
Байкоочу кеңештин мүчөсү
Гульнара Ускенбаева
Байкоочу кеңештин мүчөсү
Гульнара Айтпаева
Байкоочу кеңештин мүчөсү
Айжаркын Кожобекова
Байкоочу кеңештин мүчөсү