Жооп: Банктын кызматтары грант алуучунун гранттык каражаттарынан төлөнөт. Финансылык отчетто алар «Административдик жана башка тикелей чыгымдар» статьясында көргөзүлүшү керек.