Жооп: «ФСКнын грантты колдонуу шарттарына жана талаптарына» ылайык, бир гранттык долбоорду башка гранттык долбоордун эсебинен каржылоо мүмкүн эмес.