Жооп: Жок. ФСК бекиткен нормативдерден (жолго кеткен чыгымдар) жогору болгон чыгымдарды ФСК кабыл албайт.