Жооп: Бардык эсептѳѳлѳр улуттук валютада – сом менен жүргүзүлүшү керек.