Укуктук программанын басмалары

“Кутман Тан!” китеби жарандык агартуу академия долбоору “Сорос-Кыргызстан” фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашырылган

«Аялдарды зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо боюнча механизмдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу» долбоорунун басмалары: