Архивге өткөрүлгөн программалардын басмалары (2003-2016)

«Бюджеттик ачык айкындуулук жана отчеттуулук» программасынын басмалары

«Коомдук башкаруу» программасынын басмалары