Агроөнөржай комплексиндеги адистерди окутуу жана кайрадан даярдоо үчүн ачык билим берүү ресурстары (АББР)

2014-10-07T17:00:41+06:0007.10.2014|Жаңылыктар, ЖМКларды өнүктүрүү программасы|