flyer_KYRУрматтуу окурман,
Силердин көңүлүңөрдү, өзүнүн коомундагы көйгөйлөрдү чечүүдө салымын кошкон биздин «YAFчылардын» — Жаш жана активдүү кыргызстандыктардын окуяларынын жыйнагына бурабыз.

Ар бир каарман жана биз айтып жаткан ар бир окуя бул жаштардын жарандык активдүүлүгүнүн ачык мисалы. Алардын долбоордук идеяларынын тарыхы биздин өлкөнүн жашоосуна активдүү катышууга силерди шыктандырат жана позитивдүү өзгөрүүгө жакшы негиз боло турганына ишенебиз.

Биз, актуалдуу маселелерди көтөргөн жана аны чечүүнү сунуштаган, биздин коомдун социалдык муктаждыктарына кайдыгер карабаган жаш-лидер адамдардын ар бири менен сыймыктанабыз. Окугула, шыктангыла жана өзүңөрдүн айланадагы дүйнөнү өзгөрткүлө!
Эльвира Калмурзаева
Youth Action Fund Программасынын координатору
Бул жыйнак биздин жаш жана активдүү балдардын күчү менен түзүлдү! Бул китеп-
ти түзүүгө катышкан жана өзүнүн салымын кошкондордун бардыгына абдан чоң
рахмат!
Тексттин редактору: Е. А. Воронина
Дизайнери: М. М. Эсенакунов
Котормо: Калыева О.А.
Долбоордун волонтерлору: Эркинбекова Касиет, Бекматова Мээрим,
Медербекова Айганыш, Мир Махамад Басира, Дюйшеева Шахида,
Алиева Марал
Координаторлор: Калмурзаева Эльвира, Эшиева Тынымгүл, Ким Майя